Monday, January 26, 2015

III. Time Machine

2 comments:

I. Nakaraan
III. Time Machine

"Pagsisisi? Bakit naman ako magsisisi? Ang mahalin at makapagbigay ng pagmamahal ay ilan sa pinakamasayang pakiramdam ng buhay. Pagsisisihan ko lamang ang lahat kung hindi ko sinubukan ang alin man sa dalawang iyon at bigyan ang sarili ko ng pagkakataon na mahalin... na makaranas ng mga masasayang alaala."

Pagod.

Nakaramdam ako ng pagkapagod kahit napakadali lang naman ng ginagawa ko. Anong nakakapagod sa pagbibigay ng lobo sa mga bata? Pagpapa-litrato? Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Ang aking nakaraan, kasama ang iba. Bumibigat ang aking hininga. Dapat kong ipagpatuloy ang aking ginagawa ngunit meron sa loob ko ang nag-uutos sa akin na lapitan siya, at isa pang nag-uutos na huwag na lang. Takot at pangamba man ang nangingibabaw, bahala na. Pero huli na para sa naiipong lakas ng loob, paalis na sila. Sa mga mata ko na lamang sila mahahabol at iyon na rin marahil ang huling pagkakataon ko na makikita siya.

II. Mascot

1 comment:
I. Nakaraan
II. Mascot
III. Time Machine

"Hihilingin ko na lang na sana ay panaginip na lang ang lahat, ngunit hindi na nga ito panaginip. Katabi ko sya, at iyon din ang pinakamasakit na oras ng buhay ko."

Kung hindi lang ako nahihiya sa kaibigang nag-effort para puntahan pa ako sa bahay eh hindi ko talaga tatanggapin ang trabaho na ito. Sa dinami-dami ba naman ng raket na mairerekomenda, eh ito pang pagiging mascot ang napili. Nakakahiya kaya. Pero sa kabilang banda, malaki ang maitutulong ng perang susuwelduhin ko dito sa pagbabayad ng aking matrikula. Magtatapos na naman ang semestre at tiyak na ipatatawag na naman ako sa Cashier's nito para sa mga bayarin, hay.


Bahala na.